userAvatar

Dodane przez kasiazpodlasia

2012-11-13

Przywóz i rejestracja pojazdów w Danii.

Przywóz i rejestracja pojazdów w Danii.

Oglądano 975 razy!

Jeżeli osiedlasz się̨ w Danii na stałe lub czasowo i przywozisz ze sobą pojazd, jesteś zobowiązany do jego zarejestrowania w terminie 14 dni od przyjazdu oraz do zapłacenia podatku rejestracyjnego.

Osoby, które mają miejsce zamieszkania w Danii, nie mogą korzystać z pojazdów na zagranicznych tablicach rejestracyjnych.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twój pobyt w Danii jest równoznaczny z posiadaniem tu miejsca zamieszkania, możesz zwrócić się w tej sprawie do organów administracji skarbowej. W tym celu należy wypełnić formularz 21.059. Jest on dostępny także w języku angielskim (21.059E). Formularze znajdziesz na www.skat.dk. Wybierz Borger (Osoba fizyczna), a następnie Blanketter (Formularze).

Jeżeli Twój pojazd był wcześniej zarejestrowany w innym państwie UE, to możesz wwieźć go do Danii bez odprowadzania podatku VAT, pod warunkiem, że przejechałeś(-aś) nim wcześniej ponad 6 000 km i pojazd jest starszy niż 6 miesięcy. Za pojazdy spoza UE zwykle trzeba zapłacić cło i podatek VAT.
Aby pojazd mógł otrzymać duńskie tablice rejestracyjne, konieczna jest zapłata podatku rejestracyjnego.

Jeżeli czas Twojego planowanego pobytu w Danii wynosi od 1 roku do 3 lat, możesz zwrócić się do administracji skarbowej z wnioskiem o możliwość odprowadzania podatku rejestracyjnego kwartalnie z góry. Wniosek ten można złożyć na formularzu 21.033 (wersja duńska) lub 21.036 (wersja angielska). Formularze znajdziesz na www.skat.dk. Wybierz Borger (Osoba fizyczna), a następnie Blanketter (Formularze).

Po zarejestrowaniu pojazdu w Danii będziesz zobowiązany(-a) do regularnego odprowadzania rocznego podatku: vægtafgift (podatek od pojazdów) lub grøn ejerafgift (zielony podatek). Wysokość podatków jest uzależniona m.in. od rodzaju pojazdu i sposobu jego użytkowania. Więcej informacji uzyskasz w organach administracji skarbowej.

Przed zarejestrowaniem pojazdu w Danii trzeba zawrzeć umowę o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Więcej informacji uzyskasz w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Do urzędu skarbowego zgłoś się po badaniu technicznym pojazdu

Aby pojazd mógł otrzymać duńskie tablice, musi przejść przegląd w stacji badania pojazdów - zwykły przegląd techniczny oraz przegląd celny, w celu identyfikacji pojazdu, ustalenia stanu licznika km, określenia rodzaju i zakresu wyposażenia oraz stanu ogólnego. Po przeglądzie należy zgłosić się do urzędu skarbowego. Najbliższy urząd skarbowy znajdziesz na www.skat.dk pod Kontakt (Kontakt).

Do urzędu weź ze sobą:
• Zaświadczenia: o przeglądzie technicznym i o przeglądzie celnym ze stacji badania pojazdów
• Zagraniczny dowód rejestracyjny pojazdu
• Ew. potwierdzenie zapłaty cła (w przypadku wwozu pojazdu spoza UE)
• Pieniądze na zapłatę podatku • Formularz zgłoszenia (formularz 21.016), który znajdziesz na www.skat.dk. Wybierz Borger (Osoba fizyczna), a następnie Blanketter (Formularze).

Urząd skarbowy wyliczy wysokość należnego podatku rejestracyjnego na podstawie ceny rynkowej pojazdu (włącznie z podatkiem rejestracyjnym) dla nabywcy na terenie Danii. Cena ta zostanie porównana z pierwotną ceną nowego pojazdu i spadkiem jego wartości. Następnie otrzymasz decyzję o wysokości wyceny pojazdu (formularz 21.043).

Po uiszczeniu podatku rejestracyjnego będziesz mógł(-a) odebrać tablice rejestracyjne na stanowisku wydawania tablic w urzędzie skarbowym.

Do urzędu weź ze sobą:
• Zaświadczenia: o przeglądzie technicznym i o przeglądzie celnym ze stacji badania pojazdów
• Zagraniczny dowód rejestracyjny pojazdu
• Dowód ubezpieczenia
• Decyzje o wysokości wyceny
• Pokwitowanie zapłaty podatku rejestracyjnego
• Pieniądze na zapłatę za tablice rejestracyjne (w przypadku samochodów 1.180 kr.).

Przepraszam, nie zmieściła się całość. Końcówkę macie w komentarzach.

Zaloguj aby dodać komentarz.

Zaloguj przy użyciu sieci społecznych

Komentarze

  1. userAvatar

    kasiazpodlasia

    2012-11-13 22:59
    Jeśli wyprowadzasz się z Danii i bierzesz swój pojazd ze sobą, możesz złożyć wniosek o zwrot pewnej kwoty z tytułu wcześniej uiszczonego podatku rejestracyjnego. Kwota ta odpowiada wysokości należnego podatku rejestracyjnego za wwóz danego pojazdu, pomniejszonej o 15%. Nie wypłaca się kwot mniejszych niż 7.500 kr. w przypadku samochodów osobowych i 4.000 kr. w przypadku samochodów dostawczych i motocykli.

    Wniosek składa się na formularzu 21.044 (wersja duńska). Formularz znajdziesz na www.skat.dk. Wybierz Borger (Osoba fizyczna), a następnie Blanketter (Formularze).

Zaloguj aby dodać komentarz.

Zaloguj przy użyciu sieci społecznych

Zobacz także